VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Mechanical and Production Engineering (KT) > 2018 > Year 1 > Mechanical Drafting (IKTA2502)

Mechanical Drafting

Structure Type: Study unit
Code: IKTA2502
Type: Compulsory / Professional Studies
Curriculum: KT 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 1 (2018-2019)
Semester: Autumn
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Gröndahl, Timo
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2018-2019

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3I-KT-1N2018-08-31 – 2018-11-19Sami ElomaaFinnish2018-08-20 – 2018-09-17
4I-KT-1V2018-10-22 – 2019-04-30Pertti Lindberg, Timo GröndahlFinnish2018-08-20 – 2018-09-17

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2021-2022.

Learning Outcomes

Opiskelija oppii teknisen piirtämisen ja piirustusten merkityksen. Hän ymmärtää teknisiä piirustuksia ja kaavioesityksiä sekä harjaantuu piirtämään ja mitoittamaan tavanomaisia piirustuksia huomioiden valmistustekniikan vaatimukset. Opiskelija hahmottaa 3D mallinnuksen periaatteet.

Student's Workload

Työmäärä yhteensä 133h, josta lähiopetusta on 55 h ja itsenäistä työskentelyä 78 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Contents

Teknillisen piirustuksen yleiset perusteet ja merkitys, kappaleen kuvaaminen, mitoitus, toleranssit ja pintamerkit, kokoonpanot, kaaviopiirtäminen ja hitsauspiirustukset. Piirustusten tekeminen 3D mallista. 3D mallinnuksessa hahmotelmien ja peruspiirteiden luonti.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

A.Pere. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluja varten.
Verkkomateriaali

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot ja harjoitukset. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti juonteeseen kuuluvaa ajoneuvoprojektia.

Assessment Criteria

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Assessment Methods

Harjoitukset, harjoitustyö ja tentti


Back