VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Mechanical and Production Engineering (KT) > 2018 > Year 1 > Assembly Project (IKTA2405)

Assembly Project

Structure Type: Study unit
Code: IKTA2405
Type: Compulsory
Curriculum: KT 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 1 (2018-2019)
Semester: Spring
Credits: 2 cr
Responsible Teacher: Hirvonen, Osku
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2018-2019

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1I-KT-1N2019-01-07 – 2019-04-30Osku HirvonenFinnish2018-12-10 – 2019-01-14

Learning Outcomes

Opiskelijat oppivat toimimaan tiiminä ja jakamaan tehtävät vastuualueittain.
Opiskelija ymmärtää eri valmistusmenetelmien periaatteet ja ajoneuvojen komponenttien valmistuksessa käytetyt menetelmät.
Opiskelija osaa raportoida työnsä tulokset suomeksi ja referoida raportin englanniksi.
Hän osaa liittää erilaiset kuvat, kaaviot, kaavat ja piirustukset osaksi tuotedokumentointia sekä paperi- että sähköisessä muodossa.
Hänellä on käsitys siitä kuinka elektroninen tuotedokumentaatio laaditaan ja ylläpidetään.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

IKTA2404 Purkuprojekti

Contents

Projekti liittyy ajoneuvon rakenteen analysointiin, jonka aikana kyseinen ajoneuvo puretaan ja kokoonpannaan ryhmissä.
Saaduista tuloksista tuotetaan raportointiohjeen mukainen työselostus.
Sisältö:
- projektityöskentelyn perusteet
- valmistustekniikan perusteet
- valmistustekniikan perusteet (laboraatiot): Materiaalia lisäävä valmistus
- ajoneuvon kokoonpaneminen ryhmissä.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Opettajien jakama aineisto ja projektin ohjeistus

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Laboratorioharjoitukset (3D-tulostus) ja harjoitustyöprojekti

Assessment Criteria

5: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti soveltaa asiaa ja kehittää uusia ratkaisumalleja
3: Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa opintojakson asioita
1: Opiskelija osaa jonkin verran käyttää opintojaksolla oppimaansa.

Assessment Methods

Numeerinen arviointi projektin raportin, palautettujen harjoitustehtävien ja jatkuvan näytön perusteella.


Back