VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Mechanical and Production Engineering (KT) > 2018 > Year 1 > Disassembly Project (IKTA2404)

Disassembly Project

Structure Type: Study unit
Code: IKTA2404
Type: Compulsory
Curriculum: KT 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 1 (2018-2019)
Semester: Autumn
Credits: 3 cr
Responsible Teacher: Hirvonen, Osku
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2018-2019

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1I-KT-1N2018-08-31 – 2018-12-21Osku Hirvonen, Sami Elomaa, Timo GröndahlFinnish2018-08-20 – 2018-09-17

Learning Outcomes

Opiskelijat oppivat toimimaan tiiminä ja jakamaan tehtävät vastuualueittain.
Opiskelija osaa purkaa ajoneuvon osiin ja dokumentoida prosessin niin, että syntyneiden ohjeiden avulla kokoaminen on mahdollista.
Opiskelija osaa raportoida työnsä tulokset suomeksi ja referoida raportin englanniksi.
Hän osaa liittää erilaiset kuvat, kaaviot, kaavat ja piirustukset osaksi tuotedokumentointia sekä paperi- että sähköisessä muodossa.
Hänellä on käsitys siitä kuinka elektroninen tuotedokumentaatio laaditaan ja ylläpidetään.

Contents

Projekti liittyy ajoneuvon rakenteen analysointiin, jonka aikana kyseinen ajoneuvo puretaan ja kokoonpannaan ryhmissä.
Saaduista tuloksista tuotetaan raportointiohjeen mukainen työselostus.
Sisältö:
- tiimiytyminen ja tiimityöskentely
- projektityöskentelyn perusteet
- valmistustekniikan perusteet
- teknisen dokumentaation perusteet
- ajoneuvon purkaminen ryhmissä.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Opettajien jakama luentoaineisto ja projektin ohjeistus.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt ja harjoitustyöprojekti

Assessment Criteria

5: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti soveltaa asiaa ja kehittää uusia ratkaisumalleja
3: Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa opintojakson asioita
1: Opiskelija osaa jonkin verran käyttää opintojaksolla oppimaansa.

Assessment Methods

Numeerinen arviointi projektin raportin, palautettujen harjoitustehtävien, tenttien ja jatkuvan näytön perusteella.


Back