VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Mechanical and Production Engineering (KT) > 2016V > Year 1 > Koneturvallisuus ja CE-merkintä (IKA0604)

Koneturvallisuus ja CE-merkintä

Structure Type: Study unit
Code: IKA0604
Type: Compulsory / Professional Studies
Curriculum: KT 2016V
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 1 (2016-2017)
Credits: 2 cr
Responsible Teacher: Gröndahl, Timo
Language of Instruction: Finnish

Learning Outcomes

Opiskelija tiedostaa modernin ja tehokkaan konesuunnittelun merkityksen turvallisuudelle ja osaa soveltaa niitä konesuunnittelussa.

Student's Workload

Opiskelijan työmäärä yhteensä 55 h, mistä
- ohjattua opiskelua 28 h
- itsenäistä opiskelua 27 h

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Konealan työturvallisuus

Contents

Koneturvallisuussäädökset, -standardit ja – ohjeet sekä ergonomiset näkökohdat. Riskien arviointi, vähentäminen, CE-merkintä. Koneen kestoiän ja luotettavuuden merkitys koneturvallisuudelle.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

- Kämäräinen Pekka, Viljanen Aarre (toim.). Koneenrakentajaa koskevat tekniset EU-määräykset.
- Siirilä, Pahkala. EU - määräysten mukainen koneiden turvallisuus, Fimtekno Oy, 1999
- Väyrynen Seppo, Nevala Niina, Päivinen Minna. Ergonomia ja käytettävyys suunnittelussa, Teknologiainfo Teknova Oy, 2004
- Konetta koskevat direktiivit. http://www.newapproach.org/directives/Default.asp

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luentoja ja harjoituksia.

Assessment Criteria

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä

Assessment Methods

Tentti.


Back