VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Mechanical and Production Engineering (KT) > 2016V > Year 1 > Koneenpiirustus (IKA0601)

Koneenpiirustus

Structure Type: Study unit
Code: IKA0601
Type: Compulsory / Professional Studies
Curriculum: KT 2016V
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 1 (2016-2017)
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Gröndahl, Timo
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2016-2017

Impl.Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
12016-08-26 – 2016-12-31Timo GröndahlFinnish2016-08-22 – 2016-09-19

Learning Outcomes

Opiskelija oppii teknisen piirtämisen ja piirustusten merkityksen. Hän ymmärtää teknisiä piirustuksia ja kaavioesityksiä sekä harjaantuu piirtämään ja mitoittamaan tavanomaisia piirustuksia huomioiden valmistustekniikan vaatimukset.

Student's Workload

Työmäärä yhteensä 133h, josta lähiopetusta on 70 h ja itsenäistä työskentelyä 63 h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Edeltäviä opintoja/esitietoja ei tarvita

Contents

Teknillisen piirustuksen yleiset perusteet ja merkitys, kappaleen kuvaaminen, mitoitus, toleranssit ja pintamerkit, kokoonpanot, kaaviopiirtäminen ja hitsauspiirustukset. Piirustusten tekeminen 3D mallista.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

A.Pere. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluja varten.
Verkkomateriaali

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot ja harjoitukset. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti juonteeseen kuuluvaa ajoneuvoprojektia.

Assessment Criteria

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Assessment Methods

Harjoitukset, harjoitustyö ja tentti


Back