VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Archived Education > Mechanical and Production Engineering (KT) > 2014V > Business Competence and Entrepreneurship (TLVP1200)

Business Competence and Entrepreneurship

Structure Type: Study module
Code: TLVP1200
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: KT 2014V
Level: Bachelor of Engineering
Credits: 15 cr
Responsible Teacher: Mannila, Margit
Language of Instruction: Finnish

Learning Outcomes

Suoritettuaan yrittäjyysjuonteen opinnot opiskelija ymmärtää yrittäjämäisen toiminnan ja yrittäjyyden keskeisiä sisältöjä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Lisäksi hän osaa laatia toimintaansa aloittelevan yrityksen liiketoimintasuunnitelman sekä ymmärtää joitakin keskeisiä liiketoimintaan liittyviä riskejä.

Contents

Kustannuslaskennan perusteet, Yrittäjyys ja liiketoiminta ja Tilaus- ja toimitusketjun hallinta

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

W. Chan & Mauborgne, Renee (2010). Sinisen meren strategia. Talentum, Helsinki.

Laukkanen, Mauri (toim.) (2007). Kasvuyritys. Talentum, Helsinki.

Pyykkö, Manne (2011). Minustako yrittäjä? WSOYpro, Helsinki.


Back