VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Archived Education > Mechanical and Production Engineering (KT) > 2014V > Year 4 > Simultaneous Engineering (NX and Teamcenter) (IKTS1113)

Simultaneous Engineering (NX and Teamcenter)

Structure Type: Study unit
Code: IKTS1113
Type: Optional obligatory / Professional Studies
Curriculum: KT 2014V
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 4 (2017-2018)
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Hantula, Juha
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2017-2018

Impl.Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
12018-01-08 – 2018-02-23Juha HantulaFinnish2017-12-11 – 2018-01-15

Learning Outcomes

Opiskelija osaa tuottaa ja käyttää teknistä tietoa suunnittelun eri vaiheissa: esisuunnittelu, suunnittelu, lujuuslaskelmat ja analyysit, valmistuksen ja kokoonpanon suunnittelu sekä NC- ohjelmointi. Hän ymmärtää projektityöskentelyn ja tiedonhallinnan merkityksen suunnittelussa. Opiskelija osaa ottaa huomioon valmistettavuuden ja kokoonpanon vaatimukset suunnittelussa.

Student's Workload

Työmäärä yhteensä: 135 h, josta
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 70 h
- itsenäistä opiskelua: 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

IKTS1101 3D-tuotesuunnittelu (NX

Contents

Samanaikaisen suunnittelun edut ja tarve. Simultaanisuunnittelun komponentit, käyttöönotto ja toteuttaminen. Tiedon kulku suunnitteluprojektissa. Tuotesuunnitteluharjoitus ryhmissä.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Verkkomateriaali projektin aiheesta.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot, harjoitustyöt.

Assessment Criteria

5: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti soveltaa asiaa ja kehittää uusia ratkaisumalleja
3: Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa opintojakson asioita
1: Opiskelija osaa jonkin verran käyttää opintojaksolla oppimaansa

Assessment Methods

Numeerinen arviointi, arvosana määräytyy ryhmäsuunnitteluharjoituksen toteutuksen ja raporttien perusteella.


Back