VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Study Search > Simultaneous Engineering and Project Management (IKTS5103) > 2023-2024

Simultaneous Engineering and Project Management

Structure Type: Study unit
Code: IKTS5103
Curriculum: KT 2020
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 4 (2023-2024)
Semester: Autumn
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Niemelä, Riitta
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2023-2024

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3007KT2020-4A, KT2020-4C2023-08-28 – 2023-12-17Jani Leppämäki, Mika Billing, Osku Hirvonen, Sami ElomaaFinnish2023-08-01 – 2023-09-06

Learning Outcomes

Opiskelija osaa tuottaa ja käyttää teknistä tietoa suunnittelun eri vaiheissa: konseptointi, suunnittelu, lujuuslaskelmat ja analyysit, valmistuksen ja kokoonpanon suunnittelu sekä NC- ohjelmointi. Hän ymmärtää projektityöskentelyn ja tiedonhallinnan merkityksen suunnittelussa. Opiskelija osaa ottaa huomioon valmistettavuuden ja kokoonpanon vaatimukset suunnittelussa.

Student's Workload

Työmäärä yhteensä: 135 h, josta
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 70 h
- itsenäistä opiskelua: 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

IKTA2501 3D-Modeling and Product Lifecycyle Management

Contents

Samanaikaisen suunnittelun edut ja tarve. Simultaanisuunnittelun menetelmät, käyttöönotto ja toteuttaminen. Tiedon kulku suunnitteluprojektissa ja projektinhallinta. Tuotesuunnitteluharjoitus ryhmissä.
Yritysvierailut.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Verkkomateriaali projektin aiheesta.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot, harjoitustyöt, suunnitteluprojekti.

Assessment Criteria

5: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti soveltaa asiaa ja kehittää uusia ratkaisumalleja
3: Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa opintojakson asioita
1: Opiskelija osaa jonkin verran käyttää opintojaksolla oppimaansa

Assessment Methods

Numeerinen arviointi, arvosana määräytyy ryhmäsuunnitteluharjoituksen toteutuksen ja raporttien perusteella.


Back